02-9922400/ 02-9922800
Pranali Wellness

Coco-Riceberry

Super Anti-Oxident Nataural Shampoo

Pranali Wellness

Create a perfect atmosphere for any room or workplace.

AROMATIC REED DIFFUSE

previous arrow
next arrow
Slider

10% DISCOUNT ON SHOPPING ONLINE

PRANALI PROVIDES

Total Pureness

TOTAL PURENESS

Commercial photography

HERBAL THERAPY

Arty projects

Siimply pureness

Arty projects

ambiente

Espacio natural

AROMATIC REED 100Ml

Create a perfect atmosphere for  any room or workplace with Pranali Reed Diffuser. An ideal alternative to traditional scented candle as it is flameless and the scent dispersed from the diffuser could last up to 3 months in a single use.With its stylish design, it can easily be an additional decorative item to your room.

REED DIFFUSER 50ML

Create a perfect atmosphere for  any room or workplace with Pranali Reed Diffuser. An ideal alternative to traditional scented candle as it is flameless and the scent dispersed from the diffuser could last up to 3 months in a single use.With its stylish design, it can easily be an additional decorative item to your room.

REED DIFFUSER 100ML

Create a perfect atmosphere for  any room or workplace with Pranali Reed Diffuser. An ideal alternative to traditional scented candle as it is flameless and the scent dispersed from the diffuser could last up to 3 months in a single use.With its stylish design, it can easily be an additional decorative item to your room.

เรื่องราวของเรา

ปล่อยให้ธรรมชาติ … โอบกอดคุณ

ปราณลี เกิดมาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบฉบับของปราณลี ที่ให้คุณประโยชน์ต่อทั้งผิวพรรณร่างกาย และจิตใจความรู้สึก เพราะเราเชื่อว่า การที่มีสุขภาพจิตใจที่ดี จะส่งเสริมให้มีผิวพรรณที่ดีเช่นกัน จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านความงามที่มีมากกว่า 20 ปี  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้าของเรา สามารถสรรสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออก และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกลมกลืน โดยผลลัพธ์คือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร มีความหอมในแบบเฉพาะตัว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของเรา

Translate »